Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
Search
Details

.

Open/Close section General
Meta data ID {9437F754-D33B-45E2-B4A6-BBFAC07060AB}
Last modified 2019-11-22T11:31:38
Open/Close section Dataset creators
Open/Close section Contact person
First name Emma
Last name Terämä
Email emma.terama@syke.fi
Organisation Suomen ympäristökeskus
Open/Close section Dataset creators
First name Emma
Last name Terämä
Organisation Suomen ympäristökeskus
Open/Close section Dataset creators
First name Iina
Last name Turunen
Organisation Suomen ympäristökeskus
Open/Close section Dataset creators
First name Sampo
Last name Vesanen
Organisation Suomen ympäristökeskus
Open/Close section Project
Project name MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)
Project funder Suomen akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto
Project identifier 303556
Open/Close section Description
Open/Close section Basic information
Dataset title Hedelmällisyyskertoimet kaupunki-maaseutuluokittain ja maakunnittain 2015 ja 2019
Theme Cultural, Society and Demography
Description Aineistossa on kuvattu ikäspesifiset hedelmällisyyskertoimet kaupunki-maaseutuluokittain ja maakunnittain vuosilta 2015 ja 2019. Ikäspesifeistä kertoimista on myös laskettu kokonaishedelmällisyyskertoimet, jolloin saadaan maakunnan keskimääräinen hedelmällisyyskerroin sekä kaupunki-maaseutuluokittainen kerroin, jotka on viety taulukkoon.
Language (dataset) Finnish
Keyword hedelmällisyys
Keyword hedelmällisyyskertoimet
Keyword väestöennuste
Keyword kaupunki-maaseutu luokitus
Open/Close section Data processing steps
Data processing steps processing
Description PURR-mallissa Tilastokeskuksen lähtötieto on jaettu maakuntiin. Maakuntien sisällä kuntien luvut keskiarvoistettiin ikien mukaan ja jakaen seitsemään kaupunki-maaseutuluokkaan. Joissain maakunnissa ei ole kaikkia kaupunki-maaseutuluokkia. Silloin käytetään koko Suomen keskiarvoa hedelmällisyydestä. PURR-mallin tuottamat hedelmällisyyskertoimet on viety exceliin, jossa ikäspesifeistä kertoimista on laskettu kokonaishedelmällisyyskertoimet maakunnittain, jotka on viety taulukkoon.
Open/Close section Material time period
Start date 2019-03-11
End date 2019-10-30
Open/Close section Area
West Bounding Longitude 19.3077
East Bounding Longitude 31.6332
South Bounding Latitude 59.7167
North Bounding Latitude 70.2449
Open/Close section Distribution
Open/Close section Resources
Resource content description Tilastokeskus, Väestöennuste 2015 Hedelmällisyyskertoimet muuttujina Kunta ja Äidin ikä
Web-address (URL) http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/statfin_vaenn_pxt_128z.px/
Open/Close section Resources
Resource content description Tilastokeskus, Väestöennuste 2019: Hedelmällisyyskertoimet äidin iän mukaan kunnittain, 2019-2040
Web-address (URL) http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/statfin_vaenn_pxt_128z.px/
Open/Close section Resources
Resource content description Lasketut hedelmällisyyskertoimet ja niistä tehdyt taulukot vuosilta 2015 ja 2019.
Web-address (URL) http://tiw01.env.fi/tutkimusdata/9437F754-D33B-45E2-B4A6-BBFAC07060AB/Hedelmallisyyskertoimet%202015%20ja%202019.zip

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B9437F754-D33B-45E2-B4A6-BBFAC07060AB%7D
© Finnish Environment Institute SYKE|www.syke.fi|Feedback|About|