Geoportal
FeedbackAboutHelpLogin
Search
Details

.

Open/Close section General
Meta data ID {754B16FA-5BE4-4B8E-A72D-BB5A7E565D1E}
Last modified 2016-05-13T12:29:40
Open/Close section Dataset creators
Open/Close section Contact person
First name Kaisa
Last name Manninen
Email kaisa.manninen@syke.fi
Organisation Syke
Open/Close section Dataset creators
First name Jáchym
Last name Judl
Organisation Syke
Open/Close section Dataset creators
First name Tuuli
Last name Myllymaa
Organisation Syke
Open/Close section Project
Project name Rakentamisen puujätteiden ja puupakkausjätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset
Project funder Ympäristöministeriö, Syke
Open/Close section Description
Open/Close section Basic information
Dataset title Rakentamisen puujätteiden ja puupakkausjätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset
Theme Environment and Conservation
Description Työssä on verrattu puujätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaaren aikaisia vaikutuksia kolmessa eri vaikutusluokassa: ilmastomuutosvaikutus, happamoittavat vaikutukset ja rehevöittävät vaikutukset. Tarkastellut puujätteen hyödyntämisvaihtoehdot ovat puujätteen käyttö puukomposiitista valmistetuissa terassilaudoissa, jotka korvaavat kyllästettyä terassilautaa, puujätteen polttaminen monipolttoainekattilassa turpeen sijaan ja puujätteen hyödyntäminen lastulevyn valmistuksessa joko Suomessa tai Keski-Euroopassa. Elinkaariarvioinnin tulokset perustuvat kirjallisuudesta, aiemmista kotimaisista elinkaaritarkasteluista ja tietokantojen inventaarioaineistoista saatuihin lähtöaineistoihin. Tulokset eivät siten kuvaa suoraan minkään yksittäisen käsittelylaitoksen vaikutuksia.
Language (dataset) Finnish
Keyword rakennusjätteet
Keyword puujäte
Keyword pakkausjätteet
Keyword elinkaarianalyysi
Keyword jätteet
Keyword ympäristövaikutukset
Keyword LCA
Keyword elinkaariarviointi
Open/Close section Data processing steps
Data processing steps sampling
Description Elinkaariarvioinnin tulokset perustuvat kirjallisuudesta, aiemmista kotimaisista elinkaaritarkasteluista ja tietokantojen inventaarioaineistoista saatuihin lähtöaineistoihin. Tulokset eivät siten kuvaa suoraan minkään yksittäisen käsittelylaitoksen vaikutuksia.
Additional information (URL) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159224
Open/Close section Material time period
Start date 2015
End date 2015
Open/Close section Area
West Bounding Longitude 20.5536
East Bounding Longitude 31.8149
South Bounding Latitude 59.6481
North Bounding Latitude 63.5835
Open/Close section Distribution
Open/Close section Contact person
First name Kaisa
Last name Manninen
Email kaisa.manninen@syke.fi
Organisation Syke
Open/Close section Resources
Resource content description Ympäristöministeriön raportteja 29/2015
Web-address (URL) https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159224
Open/Close section Resources
Resource content description Ympäristöministeriön raportteja 29/2015
Web-address (URL) http://tiw01.env.fi/tutkimusdata/754B16FA-5BE4-4B8E-A72D-BB5A7E565D1E/YMra_29_2015.pdf
Open/Close section Reference publications
Reference Manninen, Kaisa; Judl, Jáchym; Myllymaa, Tuuli. Rakentamisen puujätteiden ja puupakkausjätteiden käsittelyvaihtoehtojen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset. Ympäristöministeriön raportteja 29/2015. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/159224

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B754B16FA-5BE4-4B8E-A72D-BB5A7E565D1E%7D
© Finnish Environment Institute SYKE|www.syke.fi|Feedback|About|